Roslagens Byggnadsentreprenad har förvärvats av Credentia AB.

Roslagens Byggnadsentreprenad har förvärvats av Credentia AB.

Läs mer på credentia.se