Hemrik

Sedan 2015 arbetar vi under varumärket Hemrik när vi bygger bostäder i egen regi. Hemrik skapades för att värna om vår småstad och vår vision är att vi ska vara en bostadsbyggare som med ett ledande samhällsengagemang skapar nytta för hela småstaden.

Företagsspråk och visionärt snack måhända, men sanningen är att tack vare våra bostadsprojekt utvecklar vi vår småstad genom att:

  • skapa hållbara bostäder för dig som ska bo där
  • jobba med lokala leverantörer, entreprenörer och hantverkare
  • sträva mot bättre miljöhänsyn för våra bostäder och för de som bor där
  • samarbeta med kommunens skolor
  • vara nåbara och enkla att ha och göra med
  • ta ansvar för våra bostadsbyggen
  • sträva efter ständigt förbättrade lösningar, för våra kunder, i våra bostäder

Läs gärna mer om Hemrik och vilka bostäder som är till salu nu på ”Hemriks hemsida” www.hemrik.se

Hemrik