Vi är specialister på entreprenader

Vi är specialister på entreprenader

Vår verksamhet

Vi leder såväl större som mindre byggentreprenader och är vana med att jobba mot offentliga och privata beställare i olika entreprenadformer. Bland våra referensobjekt finns stambyten, förskolor, flerbostadshus, hotell ochkulturhusr. Vi har också stor erfarenhet av om- och tillbyggnationer i befintliga fastigheter. Med egna hantverkare och tjänstemän i hela ledet kan vi bistå beställaren med allt från projektering till färdig produkt.

Vår styrka

Vår styrka är vår egna organisation där vi tar ett helhetsansvar i varje projekt vi utför. Under åren har vi byggt upp en gedigen kompetens genom hela ledet, från tidigt idéstadie fram till färdig produkt. Beställaren ska alltid känna sig trygg med att förlita sig till vår kompetens genom projektets samtliga faser. Vårt mål är att varje genomfört projekt ska kunna ses som vårt bästa referensprojekt och bygga ett förtroende hos våra beställare

Vår styrka