28 Radhus i Uppsala

Nu är det klart att det är RBE som får i uppdrag att bygga 28 radhus åt Riksbyggen i Gamla Uppsala. Produktionsstart beräknas till hösten 2019 och planeras pågå i 18 månader. RBE har option på ytterligare ett område i anslutning till detta vilket kommer säljstarta våren 2020.