Jensens förskola i Vigelsjö.

Förskoleverksamheten kommer att drivas av JENSEN education. I augusti 2022 planeras öppnandet av JENSENs förskola. Förskolan kommer att erbjuda plats för ca 120 barn fördelat på 7 avdelningar i åldrarna 1-5 år.