Det här är RBE

RBE startades i Norrtälje januari 2008 och har sedan starten erbjudit sina tjänster till såväl stora som små entreprenader. Det bland dom mer kända är Åtellet och Kulturhuset i Norrtälje. Våra huvudsakliga inriktningar är samhällsnyttiga funktioner som förskolor och skolor samt stambyten, vi har genomfört stambyten i ett flertal bostadsrättsföreningar. Vi bygger även radhusområden och flerbostadshus, detta kan du läsa mer om på www.hemrik.se

RBE arbetar idag både med totalentreprenader mot externa kunder och med produktion i egen regi. Vi har en egen byggavdelning med hantverkare och tjänstemän i hela ledet.

RBE är ett dotterbolag till Credentia. Credentia är sedan 2013 ett helägt bolag i koncernen Tagehus, ett tredje generationens familjeföretag, verksamt främst inom bostads- och fastighetsbranschen. Med Tagehus som en stabil och engagerad ägare skapas förutsättningar för Credentia att långsiktigt utveckla sin kärnverksamhet.

Det här är RBE

Om Kent

Kent Rensvik, grundade RBE 2008. Kent är utbildad projektutvecklare och har en mångårig erfarenhet i byggbranschen som snickare, platschef och avdelningschef.

Om Kent

Miljö och hållbarhet

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet till att tillfredsställa sina behov” Att arbeta hållbart handlar om såväl miljömässig som ekonomiskt och social hållbarhet. Vi tar vårt ansvar som producenter av en produkt, som arbetsgivare och inte minst som samhällsaktörer.

RBE innehar tillsammans med Credentia-koncernen grundlicens i Svanen samt är certifierade enligt BKMA som är byggbranschens certifiering och avser kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi ser våra certifieringar som ett bevis på att vi tänker rätt och gör våra arbeten med största möjliga hänsyn till hållbarhet, kvalitet och arbetsmiljö.

Du kan läsa mer om vårt arbete i våra policys:

Miljö och hållbarhet